12 April 2012

Youtube จะฉลาดเกินไปแล้ว        พอดีช่วงนี้อัพวีดีโอบ่อย เลยสังเกตเห็นว่า มีข้อความขึ้นข้างล่างวีดีโอที่อัพเสร็จแล้ว มันบอกให้ด้วยว่าวีดีโอเรามีปัญหาอะไร แล้วก็สามารถกดปุ่มแก้ไขได้ด้วย โดย Youtube จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ 

        แหม่ จะฉลาดเกินไปล่ะ Google