24 สิงหาคม 2556

[Android Dev Tips] การ Export ไฟล์ APK บน Eclipse ADT เพื่อนำไป Upload ขึ้น Play Store


        รอบนี้ขอเป็นบทความสำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านที่พัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จแล้ว อยากจะอัพขึ้น Play Store เพื่อให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับ


        สิ่งที่สำคัญที่สุดในการ Export ไฟล์ออกมาเป็น APK ก็คือ Keystore เป็นไฟล์ที่เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวของผู้พัฒนาแอปฯตัวนั้นๆ ในแอปฯแต่ละตัวจะมีการ Signed ไฟล์ Keystore ของผู้พัฒนาแอปฯไว้ เพื่อใช้ยืนยันได้ ว่านักพัฒนาคนนี้หรือกลุ่มนี้ได้พัฒนาแอปฯตัวนี้

        ก่อนจะอธิบายต่อ ก็ขอเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างไฟล์ Keystore และการ Export โปรเจคออกมาเป็นไฟล์ APK กันเลยดีกว่า

สร้าง Keystore และ Export ไปในตัว

        • ต้องการ Export โปรเจคตัวไหนให้คลิกขวาแล้วเลือก Export เลย
        • หน้าต่าง Export จะแสดงขึ้นมาให้เลือกที่ Android > Export Android Application
        • ต่อไปจะเป็นหน้าต่างเลือกโปรเจคที่ต้องการ Export แต่เนื่องจากเจ้าของบล็อกให้ใช้วิธีคลิกขวาที่โปรเจคนั้นๆแล้ว จึงไม่ต้องเลือกแล้ว กด Next ไปต่อได้เลย
        • หน้าต่อมาจะเป็นหน้ากำหนด Keystore ที่จะใช้ Export แต่เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีไฟล์ Keystore จะให้สร้างขึ้นมาแทน โดยเลือกที่ Create new keystore แล้วกดที่ปุ่ม Browse..
        • ให้เลือกที่อยู่ที่ต้องการสร้างไฟล์ Keystore แล้วตั้งชื่อไฟล์ได้เลย เจ้าของบล็อกตั้งชื่อไฟล์ว่า SleepingForLess.keystore แล้วกด Save
        • เมื่อกำหนด Path และชื่อไฟล์ Keystore แล้ว ให้กำหนดรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านตัวนี้จะต้องใช้ทุกครั้งที่ Export ดังนั้นขอให้จำให้ดีๆ
        • ต่อไปเป็นการกำหนดรายละเอียดของ Key โดยต้องกำหนดดังนี้

        Alias เป็นชื่อที่เปรียบเสมือน User Name นั่นแหละ ตั้งได้ตามใจชอบ ให้ใช้เป็นตัวพิมพ์เล็ก เพราะถึงพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ไปก็เป็นพิมพ์เล็กอยู่ดี

        Password รหัสผ่านของ Alias ตั้งได้ตามใจชอบ และอย่าลืมเด็ดขาดล่ะ

        Validity (year) ระยะเวลาของ Key ที่จะมีผลกับแอปฯนี้ กำหนดเป็นปี โดยกำหนดได้ตั้งแต่ 30 - 1000 กำหนดประมาณ 100 ปีก็เหลือเฟือล่ะ

        First and Last Name ชื่อและนามสกุลของเจ้าของ Key นั้นๆ

        Organizational Unit และ Organization เป็นชื่อบริษัท (ไม่จำเป็นต้องใส่)

        City or Locality ชื่อเมืองหรือท้องถิ่น State or Province ชื่อรัฐหรือจังหวัด

        Country Code (XX) รหัสประเทศ อันนี้ใช้รหัส 66 สำหรับประเทศไทย


        เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วก็กด Next ได้เลย
        • ต่อไปก็เป็น Path ของ APK ที่ต้องการ Export ไปไว้ ให้กดปุ่ม Browser
        • ก็ให้เลือก Path ตามต้องการเลยแล้วตั้งชื่อไฟล์ด้วย ใส่นามสกุล .apk ด้วยก็ดี แล้วกดปุ่ม Save เลย
        • เมื่อกำหนด Path ของ APK แล้วจะเห็นว่ามีข้อความแจ้งว่า ใบรับรองจะหมดอายุในอีก XX ปี (ตามที่กำหนดใน Validity) ก็ให้กด Finish เพื่อทำการ Export ได้เลย
        • เมื่อเสร็จแล้วให้ไปดูโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ก็จะเห็นไฟล์ APK สามารถเอาไฟล์ APK ไปอัพขึ้น Play Store ได้เลย ส่วนไฟล์ Keystore ให้เก็บไว้ เพื่อใช้ Export ในครั้งต่อไป เพราะเมื่ออัพ APK ขึ้นไปยัง Play Store แล้ว เวลาที่ต้องการอัพเดท ก็ต้อง Export ด้วยไฟล์ Keystore ตัวเดิมด้วย ไม่งั้นอัพเดทไม่ได้
การ Export เมื่อมี Keystore แล้ว

        ต่อไปจะเป็นการ Export เวลาที่ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านมีไฟล์ Keystore อยู่แล้ว

        • คลิกขวาโปรเจคที่ต้องการ Export แล้วเลือก Export เลย
        • ที่หน้าต่าง Export เลือก Android > Export Android Application
        • ต่อมาจะเป็นหน้ากำหนดโปรเจคที่จะ Export เป็น APK แต่เจ้าของบล็อกให้คลิกขวาที่โปรเจคเลย จึงไม่ต้องเลือก เพราะว่าเป็นการกำหนดโปรเจคที่จะ Export ไปในตัว
        • ต่อมาจะเป็นหน้าเลือก Keystore ที่จะนำมาใช้ในการ Export ให้เลือก Use existing keystore แล้วกดที่ปุ่ม Browser...
        • ให้เลือกไฟล์ Keystore ที่มีอยู่แล้ว
        • เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านของ Keystore ด้วย แล้วกดปุ่ม Next
        • ต่อมาเป็นหน้าเลือก Alias ของ Key Store นั้นๆ ซึ่งสามารถใช้ Alias ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างใหม่ก็ได้ เมื่อเลือกแล้วให้พิมรหัสผ่านของ Alias นั้นๆ แล้วกดปุ่ม Next
        • ต่อมาเป็นการกำหนด Path ที่จะ Export ไฟล์ APK ให้กดปุ่ม Browse..
        • เลือกที่อยู่ที่ต้องการแล้วกำหนดชื่อไฟล์ APK (อย่าลืมใส่นามสกุล .apk ด้วย) แล้วกดปุ่ม Save
        • เมื่อกำหนดเสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งให้เห็น โดยจะมีวันที่ใบรับรองหมดอายุ (ขึ้นอยู่กับที่กำหนดใน Validity ตอนสร้าง Key) และรหัส Certificate Fingerprints ของ Keystore แบบ MD5 และ SHA1 ให้กดปุ่ม Finish เพื่อเริ่มทำการ Export เป็นไฟล์ APK ได้เลย
        • เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ APK สำหรับอัพขึ้น Play Store แล้ว
        เสร็จเรียบร้อยกับวิธีการ Export ไฟล์ APK เพื่ออัพขึ้น Play Store แต่เจ้าของบล็อกจะขออธิบายเพิ่มเติมเสียหน่อยเพื่อสรุป เพราะมีผู้ที่หลงเข้ามาอ่านหลายๆคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ Keystore

        1. Keystore สร้างแค่ไฟล์เดียวพอ แล้วใช้ Export กี่โปรเจคก็ได้

        2. เมื่ออัพขึ้น Play Store แล้ว เวลาที่ต้องการอัพเดทแอปพลิเคชันจะต้องใช้ Keystore ตัวเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้า ไม่งั้นอัพเดทไม่ได้

        3. รักษาไว้ให้ดีแบคอัพเก็บไว้ก็ได้ ไฟล์หายมาเดี๋ยวจะแย่เอา

        4. สิ่งที่ต้องจำใน Keystore มีหลักๆด้วยกันดังนี้
                - รหัสผ่านสำหรับ Keystore นั้นๆ
                - ชื่อ Alias ที่ต้องการใช้ Export
                - รหัสผ่านสำหรับ Alias นั้นๆ

        5. Alias สามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่ง Alias ในกรณีที่พัฒนาเป็นกลุ่ม แต่รหัสผ่านของ Keystore ใช้ร่วมกัน ส่วนรหัสผ่านของ Alias แยกกัน


        นอกจากนี้ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keystore อีกเล็กน้อย Keystore นั้นก็เปรียบเสมือนบ้าน ที่มีสมาชิกในบ้านเป็น Key หรือที่เจ้าของบล็อกพิมตอนแรกว่า Alias น่ะแหละ จริงๆแล้วเรียก Key โดย Keystore ก็จะมีรหัสผ่านที่เปรียบเสมือนกุญแจบ้าน ซึ่ง Key ทุกตัวในบ้านนั้นๆ จะต้องมี ไม่งั้นเข้าบ้านไม่ได้ และนอกจากนี้ Key แต่ละตัวจะต้องมีกุญแจห้องของตัวเอง หรือก็คือรหัสผ่านของแต่ละ Key หรือ Alias นั่นเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

        • อยากจะเอา APK ขึ้น Google Play ต้องทำยังไง?
        • การส่ง APK ขึ้น Google Play
        • การ Export ไฟล์ APK บน Eclipse ADT เพื่อนำไป Upload ขึ้น Play Store
        • การ Export ไฟล์ APK บน Android Studio เพื่อนำไป Upload ขึ้น Play Store
เหล่าพันธมิตรแอนดรอยด์

Devahoy Layer Net NuuNeoI The Cheese Factory Somkiat CC Mart Routine Artit-K Arnondora Kamonway Try to be android developer Oatrice Benz Nest Studios Kotchaphan@Medium Jirawatee@Medium Travispea@Medium