07 September 2013

[Android Dev Tips] วิธีแก้ปัญหา The SDK ... directory does not exist บน Android Studio


        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดเจอโปรเจคขึ้นเออเรอดังนี้ The SDK ..(ชื่อ Directory)... directory does not exist โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะบน Android Studio เท่านั้น        สาเหตุหลักของปัญหานี้จะมาจากการที่ผู้ที่หลงเข้ามาอ่าน เอาโปรเจคตัวนี้มาจากที่อื่นที่ไม่ได้เขียนขึ้นบนเครื่องตัวเอง เพราะโปรเจคแอนดรอยด์บน Android Studio จะมีการกำหนดที่อยู่ของโฟลเดอร์ Android SDK ด้วย ถ้าโปรเจคต้นฉบับ เก็บโฟลเดอร์ SDK ไว้คนละที่กับเครื่องของผู้ที่หลงเข้ามาอ่าน ทำให้ Android SDK หาโฟลเดอร์ sdk ไม่เจอ จึงแจ้งเออเรอดังกล่าว

        โดยที่อยู่ของ SDK ในโปรเจคนั้นๆจะเก้บไว้ที่ local.properties เมื่อลองเปิดขึ้นมาดูก็จะเห็นว่ามี Path ของ SDK อยู่ ให้แก่้เป็น Path ของ sdl ในเครื่องนั้นๆ แทน ก็เป็นอันเสร็จ

เหล่าพันธมิตรแอนดรอยด์

Devahoy Layer Net NuuNeoI The Cheese Factory Somkiat CC Mart Routine Artit-K Arnondora Kamonway Try to be android developer Oatrice Benz Nest Studios Kotchaphan@Medium Jirawatee@Medium Travispea@Medium