08 December 2013

[Computer Knowledge] เปิดไฟล์ webp บน Photoshop        อาจจะมีผู้ที่หลงเข้ามาอ่านบางคนที่รู้จักและยังไม่รู้จักกับไฟล์ WebP ซึ่งเป็นไฟล์ภาพแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google เพื่อใช้บนอินเตอร์เน็ตโดยมีจุดประสงค์ในการใช้งานบนอินเตอร์เนต โดยมีขนาดภาพเล็กกว่า JPEG

        WebP ถูกพัฒนาขึ้นมาจากรูปแบบไฟล์ RIFF ถูกประกาศใช้ใน Google Chrome แต่ทีนี้ก็จะมีผู้ที่หลงเข้ามาอ่านที่มีปัญหากัน คือนำภาพไปใช้ใน Photoshop ไม่ได้ เนื่องจาก Photoshop ยังไม่สนับสนุนไฟล์ประเภทนี้ (บน CS6) จึงเปิดไม่ได้ ดังนั้นบทความนี้ก็จะมาบอกวิธีที่ทำให้เปิดภาพ WebP บน Photoshop กัน

        เนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหาปกติที่จะเจอกันได้อยู่แล้ว จึงได้มีคนทำ Plugi-n ของ Photoshop เพื่อให้รองรับไฟล์ WebP ได้ ผู้ที่ต้องการใช้งานก็ต้องดาวน์โหลดไปติดตั้งบนเครื่องของตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ WebP Format Plug-in [Telegraphics]

        เลือกดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้เลย        เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ออกมาจะเห็นหนึ่งไฟล์หนึ่งโฟลเดอร์        ให้เอาเฉพาะไฟล์ Plug-in ไปไว้ในโฟลเดอร์ Plug-ins ของ Photoshop เจ้าของบล็อกใช้ Windows 8 64-bit และได้ติดตั้งเป็น CS6 ไว้ที่ C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit) ดังนั้นเจ้าของบล็อกก็จะต้องเปิดโฟลเดอร์ไปที่ C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)\Plug-ins แล้ววางไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาลงไปในนี้

        เพิ่มเติม : ถ้าของ Mac OSX จะอยู่ที่ /Applications/Adobe Photoshop CC 2014/Plug-ins        จากนั้นให้ลองเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาหรือถ้าเปิดอยู่แล้วก็ให้ปิดก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ แล้วลองเช็คดูว่า Plug-in ทำงานแล้วหรือยัง โดยไปที่ About Plug-in แล้วดูว่ามีของ WebP ขึ้นแล้วหรือยังโดยจะมี WebP กับ WebP Lossless แสดงให้เห็น เป็นอันเสร็จ        ทีนี้ก็ลองเอารูปที่เป็นไฟล์ WebP มาเปิดดู ก็จะได้แล้ว        ถ้าไม่รู้จะเอาภาพ WebP จากไหนมาเปิด ลองไปที่ Google Play ก็ได้ เพราะรูปต่างๆบนเว็ปดังกล่าวใช้เป็นนามสกุล WebP หมดแล้ว