15 March 2014

ทำ Batch File สำหรับ Execute คำสั่ง ADB

Updated on

        ปกติแล้วเวลาเรียกใช้คำสั่ง ADB ผ่าน Command Prompt จะมีปัญหาตรงที่ว่าต้องมานั่งจำคำสั่งแล้วพิมพ์อยู่บ่อยๆ ถ้าทำเป็นไฟล์คำสั่งเอาไว้กดเพื่อเรียกคำสั่งนั้นๆไปเลยจะง่ายกว่ามั้ย?


        วิธีนี้เจ้าของบล็อกใช้อยู่บ่อยๆ เพราะว่ามีคำสั่ง ADB หลายๆตัวที่เจ้าของบล็อกชอบเรียกใช้อยู่ประจำ แต่จะให้พิมทุกครั้งไปก็ใช่เรื่อง ดังนั้นมาทำให้มันใช้ง่ายขึ้นกันเถอะ!

        เปิด Notepad หรือ Text Editor ตัวไหนขึ้นมาก็ได้ เช่น เจ้าของบล็อกใช้ Notepad++ จากนั้นให้ลองพิมพ์คำสั่งง่ายๆดูก่อน

@adb devices
@pause


        อันนี้เป็นคำสั่งแสดงรายชื่ออุปกรณ์แอนดรอยด์ที่เชื่อมต่อ Debugging อยู่ทั้ง USB และ WiFi โดยที่คำสั่ง Pause คือการหยุดชั่วคราวจนกว่าจะกดปุ่มใดๆ ถ้าไม่ใส่จะทำให้หน้าจอแสดงข้อความแล้วปิดลงอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทัน

        จากนั้นก็ให้ทำการบันทึกไฟล์ซะ โดยกำหนดดังนี้

        File name : ชื่ออะไรก็ได้.bat
        Save as type : All types (*.*)

        จากตัวอย่างเจ้าของบล็อกบันทึกชื่อไฟล์เป็น CheckDevices.bat        และมีเงื่อนไขสำคัญว่าจะต้องบันทึกไว้ใน ../sdk/platform-tools/ ของ Android SDK ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ถ้านอกเหนือจากนี้เวลาเรียกใช้คำสั่งจะไม่สามารถทำงานได้        เวลาเรียกใช้งานก็แค่คลิกเปิดไฟล์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาเลย เวลาต้องการจบการทำงานก็เพียงแค่กดปุ่มใดๆก็ได้        เมื่อใช้งานได้ก็ทำเป็น Shortcut ไว้ที่ Desktop เลยก็ได้เพื่อให้ใช้งานง่ายๆ        อย่างเจ้าของบล็อกก็ทำเป็น Shortcut ไว้ที่หน้า Start (เจ้าของบล็อกใช้ Windows 8.1)


        ทีนี้ก็ขอแจกชุดคำสั่งสำหรับใช้งาน ADB ที่เจ้าของบล็อกมีอยู่ละกันนะ

ADB USB

        กำหนดให้เชื่อมต่อ Debugging ผ่าน USB เท่านั้น

@adb usb
@echo ADB running on USB
@pause


Restart ADB

        ปิด Debugging แล้วเปิดใช้งานใหม่ สำหรับกรณีที่ adb.exe มีปัญหา

@adb kill-server
@adb start-server
@echo ADB has restarted
@pause


ADB WiFi สำหรับเครื่องที่ไม่ได้รูท

        เปิดใช้งาน Debugging ผ่าน WiFi โดยให้เชื่อมต่อ Debugging ผ่าน USB ก่อนแล้วใช้คำสั่งนี้ แล้วจึงดึงสาย USB ออกแล้วใช้งานผ่าน WiFi ได้เลย โดยในคำสั่งจะให้ผู้ใช้ใส่หมายเลข IP เองได้ เผื่อว่ามีการเปลี่ยนหมายเลข IP

@adb tcpip 5555
@timeout /T 3 >nul
@set /p ip="Type your target IP address : "
@adb connect %ip%:5555
@pause


ADB WiFi สำหรับเครื่องที่รูทแล้ว

        เปิดใช้งาน Debugging โดยที่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์จะต้องเปิดใช้งาน Debugging บน WiFi ไว้ก่อน จะทำผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ แล้วจึงค่อยใช้คำสั่งนี้ โดยจะให้กำหนดหมายเลข IP ที่จะทำการเชื่อมต่อได้

@set /p ip="Type your target IP address : "
@adb connect %ip%:5555
@pause


ADB Command

        เรียกหน้าต่าง Command Prompt เพื่อพิมคำสั่ง ADB เอง โดย Command Prompt จะ Path มาที่ ../sdk/platform-tools/ ให้โดยอัตโนมัติ

@C:\Windows\System32\cmd.exe        ทีนี้อยากจะเพิ่มคำสั่งอะไรก็ไปทำเพิ่มกันเองนะ ^ ^