08 November 2014

[Android Dev Tips] วิธีแก้ปัญหา No resource found that matches the given name ... บน AppCompat v7

Created on Saturday, November 08, 2014

        พอดีเห็นว่าช่วงนี้มีผู้ที่หลงเข้ามาอ่านเจอปัญหานี้ค่อนข้างจะบ่อยกัน โดยจะมี Error เกิดขึ้นในตอนที่สร้างโปรเจคขึ้นมาใหม่ที่มี AppCompat v7 ด้วย โดยจะแสดงข้อความว่าหา Resource ต่างๆของ v21 ไม่เจอ

        เนื่องจาก Android 5.0 Lollipop (API 21) ที่พึ่งออกมาล่าสุดได้รองรับกับ AppCompat v7 อยู่ด้วย ดังนั้นจึงมีการเพิ่ม Resource สำหรับบน API 21 เข้ามา แต่ทว่าตอนสร้างโปรเจคอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยที่เกี่ยวกับเวอร์ชันแอนดรอยด์ของโปรเจค จึงทำให้โปรเจคหา Resource ที่เป็นของ API 21 ไม่เจอนั่นเอง

        วิธีแก้ไขก็ไม่ยากให้เข้าไปที่ Properties > Android ของโปรเจค AppCompatV7 หรือ appcompat_v7 แล้วตั้งให้โปรเจคนี้เป็น Android 5.0 (API 21) ซะ เท่านี้ก็หายแล้ว


        เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็ตั้งให้โปรเจคที่พึ่งสร้างเป็น Android 5.0 (API 21) ไปด้วยเลย~