17 September 2014

About Me - เกี่ยวกับเจ้าของบล็อกแห่ง Sleeping For Less

Updated on

        เนื่องจากบล็อก Sleeping For Less หรือ www.akexorcist.com ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมานานแล้ว แต่ทว่าก็มีผู้ที่หลงเข้ามาอ่านหลายๆคนยังไม่รู้จักกับเจ้าของบล็อกซักเท่าไรนัก จึงขอให้บทความนี้เป็น "About Me" สำหรับเจ้าของบล็อกนะครับ


ชื่อ
        สมเกียรติ กิจวงศ์วัฒนะ (เอก)

วันเกิด
        25 ธันวาคม พ.ศ.2532

การศึกษา
        ระดับประถมศึกษา
                โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (ปี 2545)

        ระดับมัธยมศึกษา
                โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร (ปี 2551)

        ระดับปริญญาตรี
                คณะวิทยาศาสตร์ ภาคฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ปี 2555)

Social
        Facebook Page
        Google Plus Page
        GitHub

การทำงาน
        • Engineer @ Innovative Experiment (ปี 2554 - 2557)
        • Contributor @ Droidsans (ปี 2557 - ปัจจุบัน)
        • Android Developer @ Nextzy (ปี 2558 - ปัจจุบัน)
        • Android GDE

งานอดิเรก
        ศึกษาระบบแอนดรอยด์แล้วเขียนบล็อกให้ได้อ่านกัน หรือทำโปรเจคแปลกๆบางอย่างที่ไม่ค่อยมีคนทำกัน และออกแรดเพื่อพบปะกับผู้คนในวันหยุด

จุดประสงค์ในการก่อตั้งบล็อก Sleeping For Less
        เดิมทีสร้างขึ้นมาเพื่อแชร์ความรู้ในบางอย่างที่เจ้าของบล็อกรู้และก็อยากจะเล่าให้ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านได้อ่านกัน แต่เนื่องจากเจ้าของบล็อกได้ผันตัวมาเป็น Android Developer จึงทำให้เนื้อหาไปเน้นความรู้ในเรื่องของ Android Development ที่อยากจะให้ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านได้ อ่าน > เข้าใจ > นำไปประยุกต์ต่อ 

คติเกี่ยวกับ Android Development
        Android Application คืองานที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศาสตร์แห่ง Program และ Design ถ้าแอพมีดีแค่ Program แต่ Design ไม่ได้เรื่องก็เสมือนคนเก่งแต่ไร้หัวใจ และถ้าแอพมีดีแค่ Design แต่ Program ไม่ได้เรื่องก็เสมือนคนที่มีหัวใจแต่ไร้ความสามารถ ดังนั้นควรจะทำให้แอพฯนั้นเก่งและมีหัวใจให้ได้ จึงเป็นที่มาของการผสมผสานกันอย่างลงตัวของ Program & Design