16 April 2013

การใช้ Intent สำหรับแชร์ข้อความสำหรับ Email

Updated on
        ต่อจากบทความเก่าที่พูดเรื่อง Intent กับการแชร์ข้อความที่เป็น Text คราวนี้ก็ขอเป็นตัวอย่างการแชร์ข้อความที่เป็น Email กันดูบ้างเนอะ ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของบล็อกคิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญซักเท่าไรนัก แต่อยากจะให้มีตัวอย่างหลายๆแบบเพื่อให้ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านเข้าใจ

        สำหรับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรของคลาส Intent ก็ยังเหมือนเดิม

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);


        แต่การกำหนดประเภทของข้อมูลจะกำหนดให้เป็น Email แทน

intent.setType("text/email");


        ในการแชร์ข้อความสำหรับ Email ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาสองอันคือ ชื่อ Address ของคนที่จะส่งให้ และหัวเรื่องของเมลล์นั้นๆ สำหรับการกำหนดชื่อ Address ที่จะส่งจะใช้คำสั่งดังนี้

intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, String[])

        จะเห็นว่าในคำสั่งนี้จะกำหนดเป็น String Array แทน เพราะสามารถรองรับการใส่ Address ทีละหลายๆคนได้

        สำหรับการกำหนดชื่อหัวเรื่องของเมลล์ก็ใช้คำสั่งดังนี้

intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "ชื่อหัวเรื่อง");

        ดังนั้นสรุปคำสั่งที่ใช้สำหรับแชร์ข้อความสำหรับ Email จะได้ดังนี้

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
intent.setType("text/email");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{"ผู้รับ", "ผู้รับ", ... }); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "ชื่อหัวเรื่องของเมลล์");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "ข้อความในเมลล์");
startActivity(Intent.createChooser(intent, "ชื่อหัวข้อ"));

        สังเกตุที่คำสั่งกำหนดชื่อผู้รับเมลล์เป็นหลัก ว่าป็น String Array ทำให้สามารถส่งทีเดียวไปยังผู้รับหลายๆคนได้นั่นเอง

        ทีนี้ก็มาดูตัวอย่างการใช้งานจริงๆ กันเลยดีกว่า

main.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:focusableInTouchMode="true"
  android:focusable="true"
  android:orientation="vertical"
  android:gravity="center" >
  
  <requestFocus />
  
  <EditText
    android:id="@+id/editTextAddress"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="12"
    android:hint="Email Address"
    android:inputType="textEmailAddress"
    android:singleLine="true" />
  
  <EditText
    android:id="@+id/editTextSubject"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="12"
    android:hint="Subject"
    android:singleLine="true" />
  
  <EditText
    android:id="@+id/editTextMessage"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="12"
    android:hint="Message"
    android:lines="6" />

  <Button
    android:id="@+id/buttonIntent"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Send" />

</LinearLayout>


        สำหรับ Layout ก็จะมี Edit Text สามตัว และ Button หนึ่งตัว โดยที่ Edit Text ทั้งสามสำหรับใส่ข้อมูลแต่ละอันนั่นเอง


Main.java
package app.akexorcist.intentshareemail;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class Main extends Activity {
  EditText editTextAddress, editTextSubject, editTextMessage;
  Button buttonIntent;
  
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    editTextAddress = (EditText)findViewById(R.id.editTextAddress);
    editTextSubject = (EditText)findViewById(R.id.editTextSubject);
    editTextMessage = (EditText)findViewById(R.id.editTextMessage);
    
    Button buttonIntent = (Button)findViewById(R.id.buttonIntent);
    buttonIntent.setOnClickListener(new OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
        intent.setType("text/email");
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL
            , new String[] {editTextAddress.getText().toString()});
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT
            , editTextSubject.getText().toString());
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT
            , editTextMessage.getText().toString());
        startActivity(Intent.createChooser(intent, "Send email with"));
      }
    });
  }
}


AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="app.akexorcist.intentshareemail"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="8" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="app.akexorcist.intentshareemail.Main"
      android:label="@string/app_name" 
      android:screenOrientation="portrait">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

        ในการทดสอบการทำงาน เมื่อใส่เมลล์ของผู้รับหลายๆคน ก็ให้คั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ ก็จะส่งพร้อมๆกันหลายคนได้ โดยตัวอย่างจะให้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่แอพ Gmail


        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดต้องการไฟล์ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก Intent - Share Email [Google Drive]บทความที่เกี่ยวข้อง

        การใช้ Intent สำหรับแชร์ข้อความ String [Send]
        การใช้ Intent เพื่อเปิด URL [View]
        การใช้ Intent เพื่อเปิดแผนที่ [View]
        การใช้ Intent เพื่อเปิดไฟล์ใดๆ [View]
        การเรียกเปิดแอพฯอื่นๆ ด้วย Intent
        การใช้ Intent สำหรับแชร์ไฟล์ใดๆ [Send]
        การเลือกไฟล์ภาพจาก Gallery ด้วย Intent [Result]
        การใช้งานกล้องเพื่อถ่ายภาพแบบง่ายๆด้วย Intent [Result]
        การใช้งานกล้องเพื่อบันทึกวีดีโอแบบง่ายๆด้วย Intent [Result]
        การอ่าน QR Code และ Barcode ด้วย Intent [Result]
        การรับข้อมูล Intent จากแอพฯอื่นๆ [Get Content]
        การรับข้อมูล Intent จากแอพฯอื่นแล้วส่งข้อมูลกลับไป [Result Content]