26 April 2013

การรับข้อมูล Intent จากแอปฯอื่นแล้วส่งข้อมูลกลับไป

Updated on        สำหรับบทความนี้เจ้าของบล็อกคงอธิบายยาก เพราะกลัวว่าผู้ที่หลงเข้ามาอ่านจะไม่เข้าใจซะมากกว่า จากบทความก่อนหน้านี้จะเป็นการรับ Content จากแอพฯอื่น คราวนี้จะเป็นการรับ Intent มาอย่างเดียว คือไม่มีข้อมูลส่งมา แต่ว่าจะให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลที่จะส่งกลับไปที่แอพฯนั้นๆแทน

        ถ้ายังไม่เข้าใจ ให้นึกภาพว่าใช้แอพตัวหนึ่งเช่นแต่งภาพ ทีนี้แอพฯพวกนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเลือกไฟล์ภาพจาก Gallery แอพฯก็จะ Intent ไปที่ Gallery เพื่อเลือกภาพจาก Gallery เมื่อเลือกภาพได้แล้ว Gallery ก็จะส่งไฟล์ภาพกลับมานั่นเอง และคราวนี้แหละ จะเลียนแบบความสามารถที่ว่าของ Gallery

        เมื่อมีแอพฯใดๆต้องการเลือกไฟล์ภาพจากแอพอื่น ก็จะมีแอพฯของตัวอย่างนี้แสดงขึ้นมาในลิสให้เลือกด้วย พอเลือก Intent มาที่แอพนี้ ก็จะแสดงภาพให้เลือก เมื่อเลือกภาพใดก็จะส่งภาพนั้นกลับไปให้แอพฯที่ Intent มา (จริงๆแล้วไม่ได้ส่งข้อมูลภาพโดยตรง ภาพจะอยู่ในเครื่อง แล้วส่งเป็นคลาส Uri มาแทน เหมือนตัวอย่างที่ผ่านมา)


        สำหรับแอพฯคราวนี้ก็เหมือนกับของเดิมที่เคยพูดก่อนหน้าว่าหน้าแรกจะไม่มีการใส่คำสั่งอะไร ต้องเป็นการ Intent เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าสู่หน้าเลือกภาพที่ต้องการได้

        [Android Code] การรับข้อมูล Intent จากแอพฯอื่นแล้วส่งข้อมูลกลับไป [Result Content]

        ดังนั้นไฟล์ Main.java กับ main.xml จะไม่อธิบาย เพราะไม่มีอะไร


        คราวนี้ก็จะเปลี่ยนมาตั้งชื่อไฟล์เป็น Gallery Selector ละกัน ซึ่งจริงๆไม่ได้ดึงไฟล์ภาพทั้งหมดในเครื่องโดยตรงหรอก เจ้าของบล็อกใช้วิธีเก็บไฟล์ไว้ใน assets แล้วก๊อปไฟล์ลงเครื่องเพื่อสมมติตัวอย่างการใช้งานเฉยๆ ขอให้เข้าใจ ณ ที่นี้ด้วย เพราะเดี๋ยวผู้ที่หลงเข้ามาอ่านหลายคนเข้าใจกันผิดๆว่าการจะทำแบบนี้ได้ต้องเก็บไฟล์ไว้ใน assets ก่อน

        ซึ่งจริงๆแล้ว แอพส่วนใหญ่ที่รับ Intent แบบนี้ได้ จะใช้วิธีสแกนไฟล์ภาพในเครื่องมาแสดงนั่นแหละ แต่เจ้าของบล็อกขี้เกียจทำ เดี๋ยวโค๊ดเยอะชวนสับสน

        เริ่มแรกเลยให้มาดูที่ AndroidManifest.xml กันก่อน เพราะจะต้องกำหนดให้ Activity ของ GallerySelector สามารถรับ Intent แบบ Get Content โดยมีคำสั่งดังนี้


        โดยกำหนดให้ GallerySelector รองรับ Intent ที่มี Action เป็น GET_CONTENT และกำหนด Category ให้เป็น DEFAULT และข้อมูลที่รองรับเป็นไฟล์ภาพใดๆ

        เมื่อแอพใดๆ Intent แบบ Get Content มา ไม่ต้องมีคำสั่งรับค่าใดๆ แต่ว่าจะต้องส่ง Intent กลับไปพร้อมข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกแทน สำหรับการส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์กลับไปจะใช้คลาส Uri แทนดังนี้

Intent intent = new Intent("app.akexorcist.intentresultcontent.RESULT_ACTION");
intent.setData(Uri.fromFile(file));
setResult(RESULT_OK, intent);
finish();

        ให้สังเกตที่ตอนประกาศคลาส Intent จะกำหนดชื่อแพคเกจของแอพด้วย แล้วตามด้วย RESULT_ACTION เพื่อกำหนด Action เป็น RESULT_ACTION แล้วกำหนดข้อมูลที่จะส่งกลับเป็นคลาส Uri ซึ่งเรียกจากคลาส File อีกที จากนั้นกำหนดให้เป็น RESULT_OK พร้อมกับ Intent กลับ ตามด้วย finish() เพื่อปิด Activity ของ GallerySelector ทิ้ง ไม่งั้นเดี๋ยวกด Back ย้อนกลับมาได้

        สำหรับคำสั่งช่วงนี้ไม่ต้องโฟกัสอะไรมากนัก ให้สนใจที่คลาส Uri เป็นพอ โดยปกติ ข้อมูลที่ส่งกลับนั้น เป็นไฟล์ใน External Storage หรือ SD Card จึงใช้คลาส File เพื่อระบุที่ิอยู่ของไฟล์แทนแล้วแปลงมาเป็นคลาส Uri

        การระบุที่อยู่ของไฟล์ใน External Storage หรือ SD Card จะใช้คำสั่งดังนี้

File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory()
    , "File Directory");

        สำหรับ "File Directory" ก็คือให้กำหนดที่อยู่ของไฟล์นั่นเอง 

        สมมติว่าไฟล์อยู่ใน /DCIM/Photo/image_001.jpg ก็จะกำหนดดังนี้

File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory()
    , "/DCIM/Photo/image_001.jpg");

        พอนำไปใช้ในคำสั่ง Intent แบบ Result Action ก็จะเป็นดังนี้

File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory()
    , "/DCIM/Photo/image_001.jpg");
Intent intent = new Intent("app.akexorcist.intentresultcontent.RESULT_ACTION");
intent.setData(Uri.fromFile(file));
setResult(RESULT_OK, intent);
finish();

        คำสั่งข้างบนนี้ก็จะเป็นการส่งข้อมูลของไฟล์ตามที่อยู่ดังกล่าวกลับไปให้แอพที่ได้ Intent แบบ Get Content มายังแอพฯตัวนี้ และอย่าลืมว่าไม่ได้ส่งข้อมูลของภาพจริงๆ แต่ส่ง Uri แทน
        สำหรับกรณีที่จะส่งข้อมูลอย่างเช่น String กลับไปแทน (อย่าลืมกำหนดใน AndroidManifest.xml เป็น text/plain ด้วยล่ะ)

String resultVariable = "Message From Result Content";
Intent intent = 
    new Intent("app.akexorcist.intentresultcontent.RESULT_ACTION");
intent.putExtra("Key", resultVariable);
setResult(RESULT_OK, intent);
finish();

        ถ้ายังจำกันได้ ก็คือ putExtra เก็บค่าตัวแปรเพื่อส่งกลับไปนั่นเอง

        สรุปแล้วเจ้าของบล็อกขอทวนให้ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านอีกรอบละกันนะ
        • ถ้าส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์ใดๆ ให้เก็บไฟล์ใน External Storage หรือ SD
        • แล้วจึงกำหนดที่อยู่ของไฟล์ในคลาส File แล้วไปกำหนดใน Uri อีกที
        • และถ้าส่งข้อมูลที่เป็นตัวแปรใดๆ ก็ให้ใช้คำสั่ง putExtra แทน

        ทีนี้มาดูคำสั่งทั้งหมดของตัวอย่างนี้กันเลยดีกว่าเนอะ


        (ไม่แปะ Main.java กับ main.xml นะ อย่างที่บอก ไม่มีอะไร)

GallerySelector.java
package app.akexorcist.intentresultcontent;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.ImageView;

public class GallerySelector extends Activity implements OnClickListener {
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.gallery);

    ImageView imageView1 = (ImageView)findViewById(R.id.imageView1);
    imageView1.setOnClickListener(this);
    ImageView imageView2 = (ImageView)findViewById(R.id.imageView2);
    imageView2.setOnClickListener(this);
    ImageView imageView3 = (ImageView)findViewById(R.id.imageView3);
    imageView3.setOnClickListener(this);
    
  }

  public void onClick(View arg0) {
    String fileName = null;
    if(arg0.getId() == R.id.imageView1) {
      fileName = "wallpaper_01.jpg";
    } else if(arg0.getId() == R.id.imageView2) {
      fileName = "wallpaper_02.jpg";
    } else if(arg0.getId() == R.id.imageView3) {
      fileName = "wallpaper_03.jpg";
    }    
    
    /**** For uri result ****/
    File file = assetToFile(fileName);
    
    /**** Actual command for uri result ****/
    //File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory()
    //    , "File Directory"); 
    
    
    Intent intent = 
        new Intent("app.akexorcist.intentresultcontent.RESULT_ACTION");
    intent.setData(Uri.fromFile(file));
    setResult(RESULT_OK, intent);
    finish();
    
    /**** For variable result ****/
    /*
    Intent intent = 
        new Intent("app.akexorcist.intentresultcontent.RESULT_ACTION");
    intent.putExtra("Key", resultVariable);
    setResult(RESULT_OK, intent);
    finish();
     */
  }
  
  public File assetToFile(String filePath) {
    new File(Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()
        , "tmp").mkdir();
    String fileName = filePath.substring(filePath.lastIndexOf("/") + 1);
    File file = 
        new File(Environment.getExternalStorageDirectory()
        , "tmp/" + fileName);
    if(!file.exists()) {
      try {
        InputStream is = getResources().getAssets().open(filePath);
        OutputStream out = new FileOutputStream(file);
        byte[] buffer = new byte[is.available()];
        is.read(buffer);
        out.write(buffer, 0, buffer.length);
        is.close();
        out.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    return file;
  }
}

        สำหรับคำสั่งก็ไม่ขออธิบายอะไรมาก เพราะพูดไปหมดแล้ว ให้ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านโฟกัสแค่คำสั่งหลักๆเท่านั้นละกันนะ เพราะมีบางคำสั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ด้วย (ตัวหนังสือสีแดง)


gallery.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/LinearLayout1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="center"
  android:orientation="vertical" >

  <ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:scrollbars="none" >

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_margin="30dp" >

       <ImageView
         android:id="@+id/imageView1"
         android:layout_width="match_parent"
         android:layout_height="wrap_content"
         android:padding="5dp"
         android:scaleType="centerCrop"
         android:src="@drawable/wallpaper_01" />
    
      <ImageView
        android:id="@+id/imageView2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dp"
        android:scaleType="centerCrop"
        android:src="@drawable/wallpaper_02" />
    
      <ImageView
        android:id="@+id/imageView3"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="5dp"
        android:scaleType="centerCrop"
        android:src="@drawable/wallpaper_03" />
    </LinearLayout>
  </ScrollView>
</LinearLayout>AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="app.akexorcist.intentresultcontent"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="8" />  
    
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

  <application
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity android:name="Main"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name="GallerySelector" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.GET_CONTENT"/>
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
        <data android:mimeType="image/*"/>
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดต้องการไฟล์ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก Result Content [Google Drive]


        จะเข้าใจมั้ยหว่า??บทความที่เกี่ยวข้อง

        การใช้ Intent สำหรับแชร์ข้อความ String [Send]
        การใช้ Intent สำหรับแชร์ข้อความสำหรับ Email [Send]
        การใช้ Intent เพื่อเปิด URL [View]
        การใช้ Intent เพื่อเปิดแผนที่ [View]
        การใช้ Intent เพื่อเปิดไฟล์ใดๆ [View]
        การเรียกเปิดแอพฯอื่นๆ ด้วย Intent
        การใช้ Intent สำหรับแชร์ไฟล์ใดๆ [Send]
        การเลือกไฟล์ภาพจาก Gallery ด้วย Intent [Result]
        การใช้งานกล้องเพื่อถ่ายภาพแบบง่ายๆด้วย Intent [Result]
        การใช้งานกล้องเพื่อบันทึกวีดีโอแบบง่ายๆด้วย Intent [Result]
        การอ่าน QR Code และ Barcode ด้วย Intent [Result]
        การรับข้อมูล Intent จากแอพฯอื่นๆ [Get Content]
        การรับข้อมูล Intent จากแอพฯอื่นแล้วส่งข้อมูลกลับไป [Result Content]