06 February 2014

BluetoothSPP - การใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

Updated on
        บทความนี้เก่ามากแล้ว และหยุดพัฒนาต่อแล้ว

        จุดเด่นหลักของคลาส BluetoothSPP ที่เจ้าของบล็อกเขียนไว้ ก็คือสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติได้ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องมานั่งกดเชื่อมต่อเอง เพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้งานสามารถประยุกต์เข้ากับแอปพลิเคชันของตนเองได้ไม่ยากมากนัก

        ถ้าผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดยังไม่เคยอ่านพื้นฐานการใช้งานคลาสนี้มาก่อน แนะนำให้ไปอ่านมาก่อน [Android Code] การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแบบง่ายๆโดยใช้ BluetoothSPP


        สำหรับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินั้น เจ้าของบล็อกทำขึ้นมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะ อย่างพวกบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สั่งงานผ่านบลูทูธอะไรทำนองนั้น เพราะว่าสามารถกำหนดชื่อของโมดูลบลูทูธไว้ตายตัวเลย แล้วก็ให้ผู้ใช้ไปทำการจับคู่เสียก่อน (Pair) พอเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็จะหาชื่อที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วไล่เชื่อมต่อไปทีละตัวเลย


        จากรูปข้างบนนี้จะเห็นว่าเจ้าของบล็อกได้จับคู่อุปกรณ์ไว้แล้ว แต่อุปกรณ์ที่เจ้าของบล็อกพูดถึงนี้มีหลายตัว เจ้าของบล็อกจึงกำหนดชื่ออุปกรณ์แต่ละตัวให้มีชื่อนำหน้าเหมือนกันว่า IOIO แต่มีตัวเลขรหัสต่อท้ายที่ไม่เหมือนกัน ทำให้สามารถใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติเข้ามาช่วยได้

BluetoothSPP bt = new BluetoothSPP(this);
...
...
...
bt.autoConnect("Keyword");
     
        จะเห็นว่าการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัตินั้นใช้ไม่ยากเลย เรียกใช้งานด้วยคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถกำหนด Keyword เพิ่มเข้าไปได้ว่าจะให้ Filter เฉพาะชื่อตัวไหนมาทำการเชื่อมต่อ เพราะถ้าดูจากรูปข้างบนจะเห็นว่ามีอุปกรณ์อื่นๆอย่าง Akexorcist-Nexus 10 กับ Pebble 340C ที่เจ้าของบล็อกไม่ต้องการให้แอปพลิเคชันไปทำการเชื่อมต่อ

        ถ้าชื่อมันมีเหมือนกันตั้ง 3 อัน แต่เลขต่อท้ายต่างกัน จะต้องทำยังไงล่ะ? 

        ก็แค่กำหนด Keyword เป็นเฉพาะชื่อหน้าที่เหมือนกันก็จบแล้ว

bt.autoConnect("IOIO");

        เท่านี้คลาส BluetoothSPP ก็จะ Filter เฉพาะชื่อที่มีคำว่า IOIO เท่านั้น ดังนั้นก็จะเหลือแค่อุปกรณ์เพียง 3 ตัวเท่านั้นคือ IOIO (00:01) กับ IOIO (02:50) แล้วก็ IOIO (08:30) เท่านั้น จากนั้นระบบก็จะไล่เชื่อมต่อทีละตัวไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจาก IOIO (00:01) เพราะเรียงตามลำดับตัวอักษร ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จก็จะหยุดเชื่อมต่ออัตโนมัติ แต่ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จ (อาจจะเพราะอุปกรณ์ตัวนั้นปิดอยู่ หรือมีปัญหาใดๆก็ตาม) ก็จะไปเชื่อมต่อที่ตัวถัดไปคือ IOIO (02:50) และถ้าเชื่อมต่อไม่ได้อีกก็จะไป IOIO (08:30) แต่ถ้ายังไม่ได้อีก ก็จะวนกลับมาที่ IOIO (00:01) แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวใดตัวหนึ่งจะเชื่อมต่อได้

       แต่ถ้าใช้คำสั่งเป็น

bt.autoConnect("");

        ในเครื่องของผู้ใช้งานเคยจับคู่กับอุปกรณ์ตัวไหนๆไว้ มันก็จะไปไล่เชื่อมต่อทั้งหมดนั่นเอง

        คำสั่ง autoConnect เจ้าของบล็อกแนะนำให้เรียกใช้งานไว้ในฟังก์ชัน setup โดยตัวอย่างนี้จะอ้างอิงคำสั่งมาจากบทความ [Android Code] การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแบบง่ายๆโดยใช้ BluetoothSPP โดยตัดคำสั่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นออก แล้วเพิ่มคำสั่ง autoConnect เข้าไปที่ท้ายสุดของฟังก์ชัน setup

Main.java     
package app.akexorcist.bluetoothsppautoconnect;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothState;
import app.akexorcist.bluetoothspp.DeviceList;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP.AutoConnectionListener;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP.BluetoothConnectionListener;

public class Main extends Activity {
  BluetoothSPP bt;
  
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    
    bt = new BluetoothSPP(this);

    if(!bt.isBluetoothAvailable()) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bluetooth is not available"
          , Toast.LENGTH_SHORT).show();
      finish();
    }
    
    bt.setBluetoothConnectionListener(new BluetoothConnectionListener() {
      public void onDeviceConnected(String name, String address) { 
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Connected to " + name
            , Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }

      public void onDeviceDisconnected() { 
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Connection lost"
            , Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }

      public void onDeviceConnectionFailed() { 
        Log.i("Check", "Unable to connect");
      }
    });
    
    bt.setAutoConnectionListener(new AutoConnectionListener() {
      public void onNewConnection(String name, String address) {
        Log.i("Check", "New Connection - " + name + " - " + address);
      }
      
      public void onAutoConnectionStarted() {
        Log.i("Check", "Auto connection started");
      }
    });
    
    Button btnConnect = (Button)findViewById(R.id.btnConnect);
    btnConnect.setOnClickListener(new OnClickListener(){
      public void onClick(View v){
        if(bt.getServiceState() == BluetoothState.STATE_CONNECTED) {
          bt.disconnect();
        } else {
          Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), DeviceList.class);
          startActivityForResult(intent, BluetoothState.REQUEST_CONNECT_DEVICE); 
        }
      }
    });
  }
  
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    bt.stopService();
  }
  
  public void onStart() {
    super.onStart();
    if(!bt.isBluetoothEnabled()) {
      bt.enable();
    } else {
      if(!bt.isServiceAvailable()) { 
        bt.setupService();
        bt.startService(BluetoothState.DEVICE_OTHER);
        setup();
      }
    }
  }
  
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if(requestCode == BluetoothState.REQUEST_CONNECT_DEVICE) {
      if(resultCode == Activity.RESULT_OK)
        bt.connect(data);
    } else if(requestCode == BluetoothState.REQUEST_ENABLE_BT) {
      if(resultCode == Activity.RESULT_OK) {
        bt.setupService();
      } else {
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bluetooth was not enabled."
            , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        finish();
      }
    }
  }
  
  public void setup() {
    Button btnSend = (Button)findViewById(R.id.btnSend);
    btnSend.setOnClickListener(new OnClickListener(){
      public void onClick(View v){
        bt.send("Text", true);
      }
    });
    
    bt.autoConnect("IOIO");
  }
}


main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <Button
    android:id="@+id/btnSend"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Send" />

  <Button
    android:id="@+id/btnConnect"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:text="Connect" />

</RelativeLayout>


AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="app.akexorcist.bluetoothsppautoconnect"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="19" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="app.akexorcist.bluetoothsppautoconnect.Main"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

        ตอนทดสอบให้ดูการทำงานของ Auto Connection เป็นหลัก โดยผลลัพธ์ของการทำงานจะอยู่ใน LogCat เป็นหลัก และจะแสดงเป็น Toast ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วเท่านั้น

        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดต้องการไฟล์ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก

                BluetoothSPP Auto Connect [GitHub]

                BluetoothSPP Auto Connect [Google Drive]

                BluetoothSPP Auto Connect [Sleeping For Less]บทความที่เกี่ยวข้อง

        • เปลี่ยนเรื่องบลูทูธให้เป็นเรื่องง่ายด้วย BluetoothSPP Library
        • การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแบบง่ายๆโดยใช้ BluetoothSPP
        • การใช้งาน Listener สำหรับบลูทูธใน BluetoothSPP
        • การสร้างหน้าเลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อสำหรับ BluetoothSPP