08 February 2014

BluetoothSPP - การใช้งาน Listener

Updated on
        บทความนี้เก่ามากแล้ว และหยุดพัฒนาต่อแล้ว

        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดยังไม่รู้จักกับคลาสนี้ให้ไปศึกษาก่อนที่ [Android Code] เปลี่ยนเรื่องบลูทูธให้เป็นเรื่องง่ายด้วย BluetoothSPP Library และถ้ายังไม่รู้จักการใช้งานเบื้องต้นให้ไปศึกษาก่อนที่ [Android Code] การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแบบง่ายๆโดยใช้ BluetoothSPP


        คราวนี้จะมาพูดถึงการใช้งาน Listener ที่อยู่ในคลาส BluetoothSPP กันบ้าง โดยคลาส BluetoothSPP เจ้าของบล็อกได้ใส่ Listener ต่างๆไว้จำนวนหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งจะมีทั้งหมดดังนี้


BluetoothConnectionListener

        เป็น Listener ที่เอาไว้คอยตรวจจับการเชื่อมต่อบลูทูธ เพื่อให้ผู้นำไปใช้งานสามารถตรวจสอบจากตรงนี้ได้เลยว่า เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วหรือยัง? การเชื่อมต่อล้มเหลวหรือป่าว? มีการยกเลิกการเชื่อมต่อ? โดยจะมีเมธอดภายในอยู่ 3 เมธอดด้วยกัน คือ

        onDeviceConnected 
        เมธอดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ โดยจะมีพารามิเตอร์ด้วยกันสองตัวคือ String ที่เป็นชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และ String ที่เป็น Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เอาไว้แสดงให้ผู้ใช้เห็นได้ว่าทำการเชื่อมต่อได้แล้ว และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไร

        onDeviceDisconnected
        เมธอดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่ออยู่ในขณะกำลังเชื่อมต่ออยู่ แล้วมีการยกเลิกการเชื่อมต่อ

        onDeviceConnectionFailed
        เมธอดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อกำลังทำการเชื่อมต่อแล้วการเชื่อมต่อล้มเหลวOnDataReceivedListener

        เป็น Listener ที่เอาไว้คอยตรวจจับการรับข้อมูลที่ส่งเข้ามาทางบลูทูธ โดยจะมีเมธอดภายในแค่ตัวเดียว คือ

        onDataReceived
        เมธอดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นมีการส่งข้อมูลเข้ามา โดยจะมีพารามิเตอร์ด้วยกันสองตัวคือ Byte Array ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาที่อยู่ในรูปของ Byte เพื่อใช้ในกรณีที่ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ได้อยู่ในรูป ASCII และพารามิเตอร์อีกตัวคือ String ที่เป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาที่อยู่ในรูป ASCII String

        โดยทั้งสองพารามิเตอร์นี้มีจุดประสงค์การใช้งานไม่เหมือนกัน ถ้านำไปใช้งานรับส่งข้อมูล Byte ที่ต้องนำไปใช้งานอีกทอดหนึ่ง ก็ควรใช้ข้อมูลแบบ Byte Array แต่ถ้าส่งข้อมูลเป็นแบบข้อความ ASCII ก็ควรใช้ข้อมูลแบบ String• AutoConnectionListener

        เป็น Listener ที่เอาไว้ตรวจจับการทำงานของระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบอัตโนมัติที่เจ้าของบล็อกเขียนไว้ เพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติกำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวไหนอยู่บ้าง แต่จะไม่มีบอกว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ เพราะว่าสามารถใช้ร่วมกับ BluetoothConnectionListener ได้ จึงไปตรวจสอบที่ Listener นั้นแทน โดย AutoConnectionListener จะมีเมธอดภายในอยู่ 2 ตัวด้วยกัน คือ

        onNewConnection 
        เมธอดนี้จะทำงานเมื่อการเชื่อมต่ออัตโนมัติกำลังทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวถัดไป สมมติเช่น มีรายชื่ออุปกรณ์อยู่ในเครื่องทั้งหมด 3 ชื่อด้วยกัน เมื่อเริ่มเชื่อมต่อตัวแรก เมธอดนี้ก็จะทำงาน ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จก็จะไปเชื่อมต่อตัวถัดไปแทน เมธอดนี้ก็จะทำงานอีกครั้ง ไปเรื่อยๆตลอดการเชื่อมต่ออัตโนมัติจนกว่าจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวใดๆได้

        โดยจะมีพารามิเตอร์อยู่ด้วยกันสองตัวคือ String ที่เป็นชื่อและ Address ของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ ซึ่งคล้ายๆกับ onDeviceConnected เลย (แต่อันนั้นเป็นกรณีที่เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว)

        onAutoConnectionStarted
        เมธอดนี้ไม่มีอะไรมาก จะทำงานก็ต่อเมื่อการเชื่อมต่ออัตโนมัติเริ่มทำงานเท่านั้นแหละ ใส่ไว้เผื่อว่ามีผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดต้องการจะใช้งานBluetoothStateListener

        เป็น Listener ที่เอาไว้ตรวจจับสถานะการทำงานของ Service ของบลูทูธว่ากำลังอยู่ในสถานะใด เพราะว่าการทำงานของ Service ของบลูทูธใน BluetoothSPP จะมีสถานะต่างๆด้วยกันดังนี้

                None : Service ยังไม่ได้ทำอะไร
                Listener : อยู่ในสถานะรอการเชื่อมต่อ
                Connecting : กำลังทำการเชื่อมต่อ
                Connected : เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆอยู่
                Null : Service ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา

        สถานะเหล่านี้จะอยู่ในคลาส BluetoothState ที่เจ้าของบล็อกได้เขียนเอาไว้แล้ว ดังนั้นเวลาตรวจสอบว่าอยู่ในสถานะอะไรก็ให้เทียบกับตัวแปรที่อยู่ในคลาสนี้ได้เลย (เดี๋ยวดูตัวอย่างอีกทีนึง)

        โดยที่ BluetoothStateListener จะมีเมธอดอยู่ภายในเพียง 1 เมธอดเท่านั้น คือ

        onServiceStateChanged
        เมธอดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อ Service มีการเปลี่ยนสถานะการทำงาน โดยมีพารามิเตอร์เป็น Integer บอกให้รู้ว่าอยู่ในสถานะใด โดยต้องไปเทียบกับตัวแปรที่อยู่ในคลาส BluetoothState (วิธีใช้งานรอดูตัวอย่างในตอนท้าย)
             
   
        การประกาศใช้งาน Listener เหล่านี้ก็ประกาศแบบ Anonymous ได้เลย หรือจะ Implement หรือจะประกาศเป็น Object ก็แล้วแต่ แต่เจ้าของบล็อกแบบ Anonymous เพราะชอบกระชับโค๊ดให้สั้นๆ

BluetoothSPP bt = new BluetoothSPP(this);
bt.setBluetoothStateListener(new BluetoothStateListener() {        
  public void onServiceStateChanged(int state) {
    if(state == BluetoothState.STATE_CONNECTED)
      Log.i("Check", "State : Connected");
    else if(state == BluetoothState.STATE_CONNECTING)
      Log.i("Check", "State : Connecting");
    else if(state == BluetoothState.STATE_LISTEN)
      Log.i("Check", "State : Listen");
    else if(state == BluetoothState.STATE_NONE)
      Log.i("Check", "State : None");
  }
});
    
bt.setOnDataReceivedListener(new OnDataReceivedListener() {
  public void onDataReceived(byte[] data, String message) {
    Log.i("Check", "Message : " + message);
  }
});
    
bt.setBluetoothConnectionListener(new BluetoothConnectionListener() {
  public void onDeviceConnected(String name, String address) {
    Log.i("Check", "Device Connected!!");
  }

  public void onDeviceDisconnected() {
    Log.i("Check", "Device Disconnected!!");
  }

  public void onDeviceConnectionFailed() {
    Log.i("Check", "Unable to Connected!!");
  }
});
    
bt.setAutoConnectionListener(new AutoConnectionListener() {
  public void onNewConnection(String name, String address) {
    Log.i("Check", "New Connection - " + name + " - " + address);
  }
      
  public void onAutoConnectionStarted() {
    Log.i("Check", "Auto connection started");
  }
});

        โดยเจ้าของบล็อกแนะนำให้ใช้คำสั่งไว้ใน onCreate เลย ต่อจากที่ประกาศ BluetoothSPP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ทีนี้ก็ขอยกตัวอย่างการใช้งาน Listener ทั้ง 4 ตัวนี้เลย โดยตอนทดสอบอาจจะไม่เห็นผลการทำงานมากนัก แต่จะยกตัวอย่างวิธีเรียกใช้งานในคำสั่งให้ดูเป็นหลัก ส่วนจะเอาอันไหนไปใช้ก็แล้วแต่งานของผู้ที่หลงเข้ามาอ่าน เพราะไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ทั้งหมดนี้ก็ได้

        ส่วนการทำงานโดยรวมเบื้องต้นให้ศึกษาจากบทความนี้แทน [Android Code] การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแบบง่ายๆโดยใช้ BluetoothSPP เพราะในบทความนี้เจ้าของบล็อกตัดคำสั่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นมากนักออก เพราะว่าต้องการให้เห็นภาพรวมของวิธีประกาศใช้งาน Listener เท่านั้น


Main.java
package app.akexorcist.bluetoothspplistener;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP.BluetoothStateListener;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP.OnDataReceivedListener;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothState;
import app.akexorcist.bluetoothspp.DeviceList;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP.AutoConnectionListener;
import app.akexorcist.bluetoothspp.BluetoothSPP.BluetoothConnectionListener;

public class Main extends Activity {
  BluetoothSPP bt;
  
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    
    bt = new BluetoothSPP(this);

    if(!bt.isBluetoothAvailable()) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bluetooth is not available"
          , Toast.LENGTH_SHORT).show();
      finish();
    }
    
    bt.setBluetoothStateListener(new BluetoothStateListener() {      
      public void onServiceStateChanged(int state) {
        if(state == BluetoothState.STATE_CONNECTED)
          Log.i("Check", "State : Connected");
        else if(state == BluetoothState.STATE_CONNECTING)
          Log.i("Check", "State : Connecting");
        else if(state == BluetoothState.STATE_LISTEN)
          Log.i("Check", "State : Listen");
        else if(state == BluetoothState.STATE_NONE)
          Log.i("Check", "State : None");
      }
    });
    
    bt.setOnDataReceivedListener(new OnDataReceivedListener() {
      public void onDataReceived(byte[] data, String message) {
        Log.i("Check", "Message : " + message);
      }
    });
    
    bt.setBluetoothConnectionListener(new BluetoothConnectionListener() {
      public void onDeviceConnected(String name, String address) {
        Log.i("Check", "Device Connected!!");
      }

      public void onDeviceDisconnected() {
        Log.i("Check", "Device Disconnected!!");
      }

      public void onDeviceConnectionFailed() {
        Log.i("Check", "Unable to Connected!!");
      }
    });
    
    bt.setAutoConnectionListener(new AutoConnectionListener() {
      public void onNewConnection(String name, String address) {
        Log.i("Check", "New Connection - " + name + " - " + address);
      }
      
      public void onAutoConnectionStarted() {
        Log.i("Check", "Auto connection started");
      }
    });
    
    Button btnConnect = (Button)findViewById(R.id.btnConnect);
    btnConnect.setOnClickListener(new OnClickListener(){
      public void onClick(View v){
        if(bt.getServiceState() == BluetoothState.STATE_CONNECTED) {
          bt.disconnect();
        } else {
          Intent intent = new Intent(Main.this, DeviceList.class);
          startActivityForResult(intent, BluetoothState.REQUEST_CONNECT_DEVICE); 
        }
      }
    });
  }
  
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    bt.stopService();
  }
  
  public void onStart() {
    super.onStart();
    if(!bt.isBluetoothEnabled()) {
      bt.enable();
    } else {
      if(!bt.isServiceAvailable()) { 
        bt.setupService();
        bt.startService(BluetoothState.DEVICE_ANDROID);
        setup();
      }
    }
  }
  
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode
      , Intent data) {
    if(requestCode == BluetoothState.REQUEST_CONNECT_DEVICE) {
      if(resultCode == Activity.RESULT_OK)
        bt.connect(data);
    } else if(requestCode == BluetoothState.REQUEST_ENABLE_BT) {
      if(resultCode == Activity.RESULT_OK) {
        bt.setupService();
      } else {
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bluetooth was not enabled."
            , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        finish();
      }
    }
  }
  
  public void setup() { }
}


        ส่วน Layout ก็จะไม่มีอะไร มีแค่ปุ่มเอาไว้เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเท่านั้น

main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <Button
    android:id="@+id/btnConnect"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:text="Connect" />

</RelativeLayout>


AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="app.akexorcist.bluetoothspplistener"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="19" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="app.akexorcist.bluetoothspplistener.Main"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

        จากนั้นก็ให้ลองทดสอบตามเงื่อนไขของ Listener แต่ละตัวดู แล้วเช็คที่ LogCat ก็จะเห็นข้อความขึ้นตามที่กำหนดไว้ แต่สำหรับบาง Listener อย่าง AutoConnectionListener อาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ เพราะว่าไม่ได้เปิดใช้งานเชื่อมต่ออัตโนมัติ ซึ่งจะมีอธิบายในบทความของ Auto Connection อีกทีหนึ่ง


        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดต้องการไฟล์ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก

                BluetoothSPP Listener [GitHub]

                BluetoothSPP Listener [Google Drive]

                BluetoothSPP Listener [Sleeping For Less]บทความที่เกี่ยวข้อง

        • เปลี่ยนเรื่องบลูทูธให้เป็นเรื่องง่ายด้วย BluetoothSPP Library
        • การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแบบง่ายๆโดยใช้ BluetoothSPP
        • การใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติในคลาส BluetoothSPP
        • การสร้างหน้าเลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อสำหรับ BluetoothSPP