13 January 2015

[Android Dev Tips] ปัญหา Completion บน Android Studio อิงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่        อันนี้จะเป็นปัญหาที่เจอได้บน Android Studio นะครับ โดยปัญหาคือเจ้า Completion ใน Android Studio มันชอบ Suggest โดยบังคับว่าต้องพิมพ์ตัวเล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องด้วย ไม่เช่นนั้นหน้าต่าง Completion จะไม่แสดงขึ้นมา


        จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่า เจ้าของบล็อกลองพิมพ์คำสั่ง Toast โดยให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ จะเห็นว่าถ้าใช้ตัวนำหน้าเป็นตัวพิมพ์เล็กจะทำให้ Completion ไม่แสดง Suggest ของ Toast เลย

        ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาบน Android Studio แต่อย่างใดนะครับ เพียงแต่ว่าเจ้า Android Studio นั้นมันฉลาดเกินไป (ฮา) โดยตั้ง Default ไว้ว่าตัวอักษรตัวแรกสุดต้องมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตรงกับคำสั่ง ถึงจะ Suggest ให้เลือก

        ในกรณีที่ไม่อยากให้สนใจเรื่องตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็สามารถไปตั้งค่าใน File > Settings...        ที่ช่องซ้ายมือให้เลือกไปที่ IDE Settings > Editor > Code Completion แต่ถ้าจะให้สะดวกก็พิมพ์ค้นหาที่ช่องข้างบนว่า Completion เลย


        ที่หน้าต่างขวามือให้ดูที่ Case sensitive completion จะเห็นว่า Default Settings ได้เลือกเป็น First letter เอาไว้ และเมื่อกดเลือกดูก็จะเห็นว่ามีให้กำหนดได้อยู่ 3 แบบคือ


        All ต้องพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง Completion ถึงจะแสดง
        None ไม่สนในตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ถ้าตัวอักษรตรงก็จะแสดง Completion ทันที
        First letter ตัวอักษรตัวแรกต้องมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ที่ถูกต้อง Completion ถึงจะแสดง

        ก็ให้เลือกเป็น None ซะ แล้วกด OK เพื่อปิดหน้าต่าง Settings ลง

        เมื่อลองพิมพ์คำสั่ง Toast โดยให้ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ก็จะเห็นว่า Completion ทำงานแล้ว        Android Studio ไม่ได้ห่วยนะ แต่ดันฉลาดเกินไป....

Scroll To Top

Neighbourhoodเหล่าพันธมิตรแอนดรอยด์

Devahoy Layer Net NuuNeoI The Cheese Factory Somkiat CC Artit-K Arnondora Oatrice Benz Nest Studios Kotchaphan@Medium Jirawatee@Medium Travispea@Medium